Sydel startade sin verksamhet 1990 i Kristianstad. Personalstyrkan består idag av 14 st anställda som huvudsakligen sysslar med industriinstallation, industriservice samt förebyggande underhåll.


Sydel innehar fullständig elbehörighet - även högspänning. Vi är auktoriserade att utföra all sorts el- och datainstallation.

Personalen utbildas kontinuerligt och vår styrka är ansvarstagande, hängivna medarbetare.År 2009 blev vi certifierade för ISO 9001:2008.


År 2018 blev vi certifierade för ISO 9001:2015.


År 2018 blev vi även certifierade för ISO14001:2015 (Miljö).


Dessa system fortlöper och utvecklas hela tiden med nya rutiner och Internkontroller, CE-märkning, Miljö mm.


SYDELS KVALITETSPOLICY


Kvalitet skall känneteckna allt installations- underhålls- och servicearbete som utförs av SYD EL.

Våra kunder skall alltid kunna lita på att arbetet utförs säkert och effektivt och att kundernas behov, förväntningar och krav är uppfyllda.

Vårt ledningssystem skall förebygga att fel och brister uppstår, och säkerställa att vi tar tillvara varje möjlighet till förbättring.

Vi ska aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, samverkan och genom att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten samt verka för socialt ansvarstagande.